Get Adobe Flash player
2018. július 17. kedd, Endre, Elek

A várossá formálódó Dabas

Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Városfejlesztési Kézikönyvének előírásai alapján minden városnak integrált városfejlesztési stratégiát (IVS) kell megfogalmaznia. Ennek megfelelően akcióterületeket kell kijelölni, amelyek fejlesztésével teljesülnek a város társadalmi-gazdasági céljai.

Városunknak az volt a legfontosabb szempontja az akcióterületek kijelölésekor, hogy ezeken a területeken együtt fejlődjön a városkép, a közösségi és kereskedelmi funkciók, valamint az infrastruktúra. A tapasztalatok szerint ugyanis, ha megújul a városi „szövet” egy darabja, az képes hatást gyakorolni a környező lakóterületekre is.

Ezért az Integrált Városfejlesztési Stratégia legfőbb célkitűzései azok lettek, amelyek teljesülésével magas színvonalú közösségi, kereskedelmi és kulturális funkciókat nyújtó városközpont alakul majd ki. Fontos volt továbbá az is, hogy minden városrészben jó színvonalú szolgáltatásokhoz jussanak az ott lakók, és a városi igényeket kielégítő, fejlett infrastruktúra épüljön. A tervek szándéka, hogy a most megvalósuló fejlesztések ösztönözzék az erős helyi gazdaság kialakulását és megmaradását, teremtsenek új, stabil, a fiatalokat is vonzó munkahelyeket, összességében pedig erősödjön a városlakók öntudata és ragaszkodása Dabashoz.

A várossá válás szempontjából az egyik legfontosabb terv a városközpont megújítása, a Szent István térnek valódi városi főtérré formálása. Ennek érdekében épül meg az új gyűjtő-, és a főteret elkerülő út. Ugyancsak a városi élet megteremtése, a városkép javítása szempontjából jelentős a térre néző épületek homlokzatának rekonstrukciója, és ehhez kapcsolódóan a közterületek parkosítása, közösségi térré formálása.

Városunk központjának rendezése egy IVS-ből és az ehhez rendelt Akcióterületi tervből indul ki. A rehabilitáció megközelítőleg 1,3 milliárd forintba kerül, ebből körülbelül 280 milliót a főtér építészeti megújítására fordítunk. A fennmaradó összegből megújul a gimnázium és a bíróság homlokzata, a Bartók Béla út járdafelületei, fasorai, épül egy park és új piaccsarnok, valamint új utak létesülnek. A Dabason soha nem látott mértékű munkálatok idejére a városlakók türelmét és megértését kérjük.

Projektek